artwork

klic Marta Balejová patří mezi nejvýznamější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem. S hudebním vzděláváním začala již v předškolním věku a sice hrou na klavír. Záhy se přidal zpěv a violoncello. Studium Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze zakončila absolutoriem v pěvecké třídě prof. Vlasty Mlejnkové. Středočeskou konzervatoř absolvovala v oboru tvorba písňových textů (lektoři: Pavel Žák, Ladislav Kantor, Pavel Vrba ad.). Několik le působila jako sboristka populární country skupiny 'Newyjou'. V současné době se věnuje výhradně šansonu (představení Pocta Edit Piaf měli možnost shlédnouti naši krajané ve švédském Stockholmu). Vedle intenzivní koncertní činnosti účinkuje v pravidelných rozhlasových pořadech 'Šanson, věc veřejná'.

Marta o svém vztahu k odkazu Edith Piaf říká: „Snad každý, kdo jednou slyšel písničky, které zpívala Edith Piaf, zůstal jejím hlasem zasažen. Když po stručné rozhlasové zprávě o její smrti následovala nahrávka její nejslavnější písně, zůstala jsem sedět u rádia jako přikovaná, ačkoli jsem tehdy nerozuměla jedinému slovu. Ten zpěv mi pronikal až pod kůži. Uplynulo více než třicet let a písně, které u nás tak vznešeně a po francouzsku nazýváme šansony, jako by zmizely ze světa. Ať se naše doba zdá být jakkoli uspěchaná, každý v sobě nosíme tajemství, radosti i smutky. A právě o tom Edith Piaf zpívala tak opravdově a nezapomenutelně. Pokusila jsem se převést její repertoár do češtiny a připomenout, že i dnes jsou tyto příběhy pro svou lyriku a citovost stále aktuální. Velmi mne potěší, najde-li si mé současné ztvárnění šansonů Edith Piaf přímou cestu k Vašemu srdci.“


:: Viděno očima Jiřího Vlastníka - Marta Balejová - zpěvačka okrajových žánrů
:: Žižkovský hudební festival - profil účinkujících - Marta Balejová